အေျခခံပညာဦးစီးဌာန ေန႔စားလေပး ဝန္ထမ္းမ်ားကို အၿမဲတမ္းဝန္ထမ္းအျဖစ္ ခန္႔ထားေပးရန္ အခက္အခဲရွိေနဟု ဆို - Kanbawza Tai News

Kanbawza Tai News

Represent For Shan State, Myanmar

Breaking

Recent Tube

Thursday, November 29, 2018

အေျခခံပညာဦးစီးဌာန ေန႔စားလေပး ဝန္ထမ္းမ်ားကို အၿမဲတမ္းဝန္ထမ္းအျဖစ္ ခန္႔ထားေပးရန္ အခက္အခဲရွိေနဟု ဆိုမင္းေဇာ္မင္း၊ ကေမၻာဇတုိင္း
.
ဒုတိယအႀကိမ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ နဝမပံုမွန္အစည္းအေဝးတြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အေျခခံပညာ ဦးစီးဌာန ေအာက္ရွိ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား၊ ႐ံုးမ်ား၌ တာဝန္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိသည့္ ေန႔စားလေပး ႐ံုးဝန္ထမ္းမ်ားအား အၿမဲတမ္း ဝန္ထမ္းမ်ားအျဖစ္ ခန္႔အပ္ေပးႏိုင္ရန္ မည္ကဲ့သုိ႔ လ်ာထားေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း မိုင္းရယ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မွ ေမးခြန္းေမးျမန္းမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမွ ဖြဲ႕စည္းပံုအသစ္အရ ေနရာခ်ထားေပးရန္ အခက္အခဲရွိေနေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္ဟု သိရသည္။
.
.
ယင္းကဲ့သို႔ ေမးခြန္းေမးျမန္းခဲ့သည့္ မိုင္းရယ္ၿမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္းသီဟေက်ာ္က ''ဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ ေန႔စားလေပးဝန္ထမ္းေတြကို အၿမဲတမ္းဝန္ထမ္းအျဖစ္ ခန္႔အပ္ဖို႔ အစီအစဥ္မရွိဘူးဆိုရင္ အစကတည္းက တာဝန္ေပးခန္႔အပ္ဖို႔ မသင့္ပါဘူး။ တခ်ဳိ ႕က ဘဝနဲ႔ရင္းရတဲ့ ကိစၥႀကီးျဖစ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နဲ႕ အၿမဲတမ္း ဝန္ထမ္း မျဖစ္ခင္ ေန႔စားလေပးနဲ႔ အလုပ္ဝင္ခဲ့ၾကၿပီး ၃/၄ႏွစ္က်မွမခန္႔ဘူးဆိုေတာ့ ရက္စက္လြန္းရာက်ပါတယ္။ ေန႔စားလေပး ဝန္ထမ္း ၄ဝဝဝ ေက်ာ္ရဲ႕ ဘဝေရွ႕ေရး အာမခံရရွိဖို႕အတြက္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ တစ္ခုခု စဥ္းစားေဆာင္ရြက္ေပးသင့္တယ္''ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။
.
လႊတ္ေတာ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၏ ေျဖၾကားခ်က္အရ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန အေျခခံပညာဦးစီးဌာနတြင္ ေန႔စားလေပး ႐ံုးဝန္ထမ္း ၄ဝ၂၂ ဦးရွိေနၿပီး လက္ရွိ အေျခအေနတြင္ အေျခခံပညာဦးစီးဌာန၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအသစ္ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲေနရာ အဆိုပါ ေန႕စား လေပးဝန္ထမ္းမ်ားအား အၿမဲတမ္းဝန္ထမ္းမ်ားအျဖစ္ ေနရာခ်ထားေပးရန္အခက္အခဲျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ဌာနတြင္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ မူလတန္းျပ ၅ဝ၈၂ဝ ဦး၊ အလယ္တန္းျပ ၂၂၃၃၁ ဦး၊ အထက္တန္းျပ ၁၁၃၅ဝ ဦး လိုအပ္လ်က္ရွိၿပီး ၄င္းတို႔အား ခန္႔ထားရန္ ေရွးဦးစြာေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအသစ္အား ျပင္ဆင္အတည္ျပဳၿပီးပါက ေန႕စားဝန္ထမ္းမ်ားထဲမွ သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းႏွင့္ကိုက္ညီသူမ်ားကို ေရးေျဖ စစ္ေဆးၿပီး ေအာင္ျမင္သူ မ်ားကိုသာ အၿမဲတမ္း ဝန္ထမ္း အျဖစ္ ခန္႕ထားႏိုင္ေရးအတြက္ သတ္မွတ္မႈႏွင့္အညီ ေရရွည္ စီမံခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။
.
.
.
#KBZTai #Shan

Recent Tube