ေတာင္ႀကီးတြင္ စာၾကည့္တိုက္ပညာ ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပမည္ - Kanbawza Tai News

Kanbawza Tai News

Represent For Shan State, Myanmar

Breaking

Saturday, October 13, 2018

ေတာင္ႀကီးတြင္ စာၾကည့္တိုက္ပညာ ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပမည္ကေမၻာဇတုိင္း
.
ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ျပည္နယ္ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာန႐ံုး၊ လူထုအေျချပဳ ဗဟိုဌာန (Community Center) တြင္ စာၾကည့္တိုက္ပညာ ေဆြးေႏြးပြဲကို ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ ရက္၊ တနလၤာေန႔ ၌ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
.
.
အဆိုပါ ေဆြးေႏြးပြဲကို ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာန၊ ရွမ္းျပည္နယ္႐ံုး၊ ရွမ္းျပည္နယ္ စာၾကည့္တိုက္မ်ား ေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္ ကေမၻာဇလူငယ္ စာၾကည့္တိုက္တို႔ ပူးေပါင္းျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
.
ယင္းေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ျပည္သူ႔စာၾကည့္တိုက္မ်ား၊ ေက်းရြာစာၾကည့္တိုက္မ်ား၊ ေက်ာင္းစာၾကည့္တိုက္မ်ား၊ တကၠသိုလ္ စာၾကည့္တိုက္မ်ား၊ အစိုးရဌာန႐ံုး စာၾကည့္တိုက္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသား စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕ စာၾကည့္တိုက္မ်ား ႏွင့္ ပညာရွင္မ်ား၊ ဝါသနာရွင္မ်ား ပါဝင္ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
.
.
.
#KBZTai #Shan