ေနာင္ခ်ိဳတြင္ ဖန္တီးအိမ္အဖြဲ႕မွ ဦးေဆာင္၍ ႏုိင္ငံေရးတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္ႏုိင္ေရး ေဆြးေႏြး - Kanbawza Tai News

Kanbawza Tai News

Represent For Shan State, Myanmar

Breaking

Recent Tube

Thursday, October 18, 2018

ေနာင္ခ်ိဳတြင္ ဖန္တီးအိမ္အဖြဲ႕မွ ဦးေဆာင္၍ ႏုိင္ငံေရးတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္ႏုိင္ေရး ေဆြးေႏြးေမသူေဇာ္၊ ကေမၻာဇတိုင္း
.
ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ ေနာင္ခ်ိဳၿမိဳ႕တြင္ ဖန္တီးအိမ္အဖြဲ႕မွ ဦးေဆာင္၍ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ အမ်ိဳးသမီး မ်ား၊ ၁၀ အိမ္စုမွဴး အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ဖန္တီးအိမ္အဖြဲ႕မွ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္ သင္တန္းသူမ်ား ေတြ႕ဆံုကာ ႏုိင္ငံေရး တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္လာႏုိင္ေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
.
.
“ေအာက္တိုဘာလ ၁၂ ရက္က ေနာင္ခ်ိဳၿမိဳ႕မွာရွိတဲ့ မဏိရတနာခန္းမမွာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့တာပါ။ ေနာင္ခ်ိဳ ၿမိဳ႕ေပၚမွာရွိတဲ့ ႏိုင္ေရးပါတီက အမ်ိဳးသမီး ၁၀ ဦး၊ ေနာင္ခ်ိဳၿမိဳ႕ေပၚမွာရွိတဲ့ ၁၀ အိမ္စုမွဴး အမ်ိဳးသမီး ၁၀ ဦးနဲ႔ ဖန္တီးအိမ္က စြမ္းရည္ျမင့္သင္တန္း ပို႔ခ်ထားတဲ့ အမ်ိဳးသမီး ၁၈ ဦး၊ စုစုေပါင္း ၃၈ ဦး တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကတာပါ။ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ႏုိင္ငံေရးကို စိတ္ဝင္စားတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြကို စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္မား လာေစဖို႔၊ ႏုိင္ငံေရး စိတ္ဝင္စားတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြအခ်င္းခ်င္း ကြန္ရက္ခ်ိတ္ဆက္မိေစဖို႔နဲ႔ ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ေတြမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြ ပါဝင္မႈ အားေကာင္းလာေစဖို႔ ရည္ရြယ္ထားတာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဖန္တီးအိမ္အဖြဲ႕အစည္းမွ စီမံကိန္းအရာရွိ ေဒၚ၀ါ၀ါေအာင္က ေျပာသည္။
.
အဆိုပါေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ေနာင္ခ်ိဳၿမိဳ႕ေပၚရွိ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ အင္းစိမ္းေမ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕မွ ႏုိင္ငံေရးစိတ္ဝင္စားသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီး ပါဝင္မႈ အားေကာင္းလာေစေရး၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ႏုိင္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္လာေစေရး၊ အမ်ိဳးသမီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား ေပၚထြက္လာေစေရးတို႔ကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။
.
ဖန္တီးအိမ္အဖြဲ႕အစည္းသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္အေျခစိုက္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ အသင္းအဖြဲ႕မွတ္ပံုတင္ရရွိထားသည့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ ျပည္တြင္းအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ အဖြဲ႕ အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္မႈ အားေကာင္းလာေစေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အဖြဲ႕တစ္ခု ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၁၇ ခုႏွင့္ ေဒသတြင္းရွိ ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ေဒသတြင္းရွိ  အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ လက္တြဲလုပ္ကိုင္ေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
.
အဆိုပါ အဖြဲ႕သည္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ စီမံကိန္းဝင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားျဖစ္ေသာ လား႐ိႈး၊ သီေပါ၊ ေနာင္ခ်ိဳ ႏွင့္ သိန္းနီၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
.
.
.
#KBZTai #Shan