က်ိဳင္းတံုတြင္ ေအာင္ဘာေလသိန္းဆုဌာနခြဲ၏ က်ပ္တစ္ေထာင္တန္ ထီလက္မွတ္မ်ား ေလွ်ာက္ထားရန္ ႏိႈးေဆာ္ထား - Kanbawza Tai News

Kanbawza Tai News

Represent For Shan State, Myanmar

Breaking

Recent Tube

Wednesday, October 24, 2018

က်ိဳင္းတံုတြင္ ေအာင္ဘာေလသိန္းဆုဌာနခြဲ၏ က်ပ္တစ္ေထာင္တန္ ထီလက္မွတ္မ်ား ေလွ်ာက္ထားရန္ ႏိႈးေဆာ္ထား

ထက္တိုင္းေက်ာ္

ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနမွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ စတင္ေရာင္းခ်ေပးမည့္ က်ပ္ ၁၀၀၀ တန္ ထီလက္မွတ္ စာအုပ္မ်ား ေရာင္းခ်ေရးအတြက္ ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္း၊ က်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕တြင္ ထီလက္မွတ္ ေရာင္းခ် သည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ေအာက္တိုဘာလ ၁၈ ရက္က ဖိတ္ေခၚေဆြးေႏြး၍ ႏိႈးေဆာ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။
.
ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာန၊ ေအာင္ဘာေလသိန္းဆုဌာနခြဲသည္ က်ပ္ ၁၀၀၀ တန္ ေအာင္ဘာေလထီ လက္မွတ္မ်ားကို ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္ဝွမ္းလံုးသို႔ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ စတင္ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ ျဖစ္သ ျဖင့္ ထီစာအုပ္ ဝယ္ယူေရာင္းခ်လိုသူမ်ားအား လုပ္ထံုလုပ္နည္း၊ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ေၾကညာ ထားသည္ဟု က်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕ရွိ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။
.

ယင္းကဲ့သို႔ ေအာင္ဘာေလထီစာအုပ္ ဝယ္ယူေရာင္းခ်လိုသူမ်ားသည္ ထီလုပ္ငန္း အမွန္တကယ္ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္သူ ျဖစ္ရန္လိုၿပီး ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား၊ အိတ္ေထာင္စုလူဦးေရစာရင္း မူရင္း/မိတၱဴမ်ား ပူးတြဲေပးပို႔ တင္ျပ၍ သက္ဆုိင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာန႐ံုးမ်ားတြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၆ ရက္ ေနာက္ ဆံုးထား၍ ေလွ်ာက္ထားတင္သြင္းႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။
.
က်ပ္ ၁၀၀၀ တန္ ေအာင္ဘာေလထီစာအုပ္မ်ားအတြက္ တစ္အုပ္လွ်င္ အာမခံေငြ Deposit က်ပ္ ၂၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ ၃ လစာ ႀကိဳတင္ေပးသြင္း၍ ဝယ္ယူရမည္ျဖစ္ၿပီး ထီလက္မွတ္စာအုပ္ ဝယ္ယူခြင့္ရရွိသူမ်ားသည္ က်ပ္ ၅၀၀ တန္ ေအာင္ဘာေလထီကို သတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်ိဳးျဖင့္ ဝယ္ယူရမည္ျဖစ္သည္ဟု စည္းကမ္းခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပ ပါရွိသည္။
.
ထို႔အျပင္ ထီစာအုပ္ ဝယ္ယူေရာင္းခ်လိုသူမ်ားသည္ လစဥ္ မိမိေရာင္းခ်မည့္ ထီစာအုပ္ အေရအတြက္ကို ေဖာ္ျပ၍ ဘ႑ာေရးႏွစ္ တစ္ႏွစ္လံုးအတြက္ တာဝန္ယူၿပီး မပ်က္မကြက္ ဝယ္ယူရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုရမည္ျဖစ္ကာ ပ်က္ကြက္ပါက ထီစာအုပ္ဝယ္ယူခြင့္ ရပ္စဲကာ အာမခံေငြကို ႏုိင္ငံေတာ္ဘ႑ာအျဖစ္ သိမ္းယူျခင္းခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
.
လက္ရွိတြင္ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာန၊ ေအာင္ဘာေလသိန္းဆုဌာနခြဲမွ ေရာင္းခ်ေပးေနသည့္ က်ပ္ ၅၀၀ တန္ ထီလက္မွတ္မ်ားကို မူလသတ္မွတ္ ထားသည့္ တန္ဖိုးထက္ ပိုမိုေရာင္းခ်ပါက တုိင္ၾကားမႈရွိလွ်င္ အေရးယူမည္ ျဖစ္သည္ဟု ေၾကညာထားေသာ္လည္း က်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕တြင္ ထီလက္မွတ္ ၁ ေစာင္လွ်င္ က်ပ္ ၆၀၀ မွ ၆၅၀ က်ပ္အထိ ေရာင္းခ်မႈမ်ား ရွိေနသည္ဟု က်ိဳင္းတံုေဒသခံမ်ားထံမွ သိရသည္။
.
ထီလက္မွတ္မ်ား ေဈးႏႈန္းျမႇင့္တင္ေရာင္းခ်မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ က်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕ရွိ ထီေရာင္းခ်သူ ကိုေမာင္ဦးက “ဆိုင္ခန္းခ၊ စည္ပင္အခြန္၊ အျမတ္ခြန္၊ ေရမီးခကုန္က်စရိတ္ေတြအျပင္ ထီလက္မွတ္မွာ အကၡရာဂဏန္းစံု ပါေနမွ ထီထိုးသူေတြက ႀကိဳက္ရာေရြးၿပီး ထိုးၾကေတာ့ အမ်ိဳးတူထီစာအုပ္ေတြခ်ည္း ေရာင္းေနလို႔ မျဖစ္ႏုိင္တဲ့ အေျခအေန ေၾကာင့္ အစိုးရသတ္မွတ္ေပးထားတဲ့ ေဈးႏႈန္းနဲ႔ ေရာင္းခ်ေပးႏုိင္ဖို႔ အခက္အခဲရွိပါတယ္ဟု ၎၏ အေတြ႕အႀကံဳကို ကေမၻာဇတုိင္းသို႔ ေျပာသည္။